SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 6-NIVO B2.2


Semestar: 6
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ2x1
7B+6S+14P
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
7B+6S+14P
OLIVERA POPOVIĆ2x1
7B+6S+14P