NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -BAROK I PROSVETITELJSTVO


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student ili studentkinja bi trebalo da bude u mogućnosti da opiše poetološka i žanrovska obilježja njemačkog baroka i prosvetiteljstva i kategorizuje djela njemačke književnosti nastala u 16. i 17. vijeku po književnim razdobljima, rodovima i vrstama. Znaće da nabroji najznačajnije autore njemačke književnosti 16. i 17. vijeka i njihova djela i da prepozna centralne motive u djelima navedenim u nastavnom programu za predmet imajući u vidu istorijski i politički kontekst. Umjeće da pripremi kraće izlaganje na zadatu temu vodeći računa o relevantnosti izvora.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MINIĆ1x1
38B+1S+23P
SABINA OSMANOVIĆ2x1
38B+1S+23P