Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   08.06.2021
  Rezultati završnog ispita_ Njemačka književnost 2
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   26.05.2021
  Rezultati popravnog- Njemacka knjizevnost II 24.05.2021
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   19.05.2021
  Kolokvijum_rezultati
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   13.05.2021
  Termini za kolokvijum i popravni ispit!
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   25.09.2020
  Konacni rezultati_Knjizevnost 2
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   13.09.2020
  Rezultati_Knjizevnost 2
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   12.09.2020
  Rezultati_Knjizevnost 2
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   30.06.2020
  Nachprüfungsergebnisse- Literatur II
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   19.06.2020
  Prüfungsergebnisse- Literatur II
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   30.05.2020
  Prüfungstermine
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   20.05.2020
  Online nastava
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   06.05.2020
  Online nastava
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   29.04.2020
  Online nastava na zoom aplikaciji
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   22.04.2020
  Online nastava na zoom aplikaciji
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   22.04.2020
  Antologija njemačke poezije
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   21.04.2020
  Online termini_Njemacka knjizevnost II
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   17.04.2020
  Gec od Berlihingena
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   08.04.2020
  Goethe-,,Ganymed" i ostala djela, interpretacije
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   03.04.2020
  NAstavni materijali - Sturm und Drang
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   25.03.2020
  Nastavni materijali
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   23.03.2020
  Nastavni materijal- 23.03.2020 17:54
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   20.03.2020
  Nastavni materijal 16 03 2020
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   20.06.2019
  Rezultati ispita kod doc. dr Aleksandre Lazić-Gavrilović
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   11.06.2018
  Ispit iz predmeta Njemačka književnost 2
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   11.06.2018
  Istorija njemačke kulture 2
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST-NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -Barok i prosvetiteljstvo -   10.05.2018
  Njemačka književnost 2 - ispitna pitanja