NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -BAROK I PROSVETITELJSTVO


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student ili studentkinja bi trebalo da bude u mogućnosti da opiše poetološka i žanrovska obilježja njemačkog baroka i prosvetiteljstva i kategorizuje djela njemačke književnosti nastala u 16. i 17. vijeku po književnim razdobljima, rodovima i vrstama. Znaće da nabroji najznačajnije autore njemačke književnosti 16. i 17. vijeka i njihova djela i da prepozna centralne motive u djelima navedenim u nastavnom programu za predmet imajući u vidu istorijski i politički kontekst. Umjeće da pripremi kraće izlaganje na zadatu temu vodeći računa o relevantnosti izvora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA KNEŽEVIĆ

Drugi rok_Njemacka knjizevnost 2

Rezultati_Njemacka Knjizevnost 2

Konačni rezultati_Njemačka književnost 2

Rezultati završnog ispita_ Njemačka književnost 2

Rezultati popravnog- Njemacka knjizevnost II 24.05.2021

Kolokvijum_rezultati