INTERNA MEDICINA


Semestar: 7, 8
ECTS: 23
Status: Obavezan
Fond: 5.5+7.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Interna medicina, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Povezuje (shvata) uzroke i mehanizme nastanka najčešćih internističkih bolesti. 2. Prepoznaje simptome i znake najčešćih internističkih bolesti. 3. Poznaje i racionalno upotrebljava raspoložive dijagnostičke metode kako bi postavio što raniju i tačniju dijagnozu bolesti. 4. Sprovodi praktične procedure u dijagnostičke i terapijske svrhe (mjerenje kliničkih parametara, doziranje, priprema i davanje terapije, uzimanje uzoraka, venski put, plasiranje sondi i katerera). 5. Primijenjuje adekvatno liječenje najčešćih internističkih bolesti. 6. Primijenjuje principe prevencije internističkih bolesti i promocije zdravlja. 7. Posjeduje razvijene komunikacijske vještine sa pacijentima, okruženjem I medicinskim osobljem I primjenjuje principe timskog rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA MIROČEVIĆ8x1
3B+2S+3P
VESKO VUJIČIĆ8x1
3B+2S+3P
ALEKSANDRA BOLJEVIĆ8x1
4B+2S+2P
ENISA ŽARIĆ8x1
4B+2S+3P
EMIR MUZUROVIĆ8x1
4B+2S+3P
RIFAT MEĐEDOVIĆ8x1
4B+2S+3P
AIDA KOVAČEVIĆ8x1
3B+2S+2P
MAJA MIROČEVIĆ7x1
3B+2S+3P
MIHAILO VUKMIROVIĆ7x1
3B+2S+3P
ALEKSANDRA BOLJEVIĆ7x1
4B+2S+2P
ENISA ŽARIĆ7x1
4B+2S+3P
RIFAT MEĐEDOVIĆ7x1
4B+2S+3P
MILAN POPIVODA7x1
4B+2S+3P
BATRIĆ BABOVIĆ7x1
3B+2S+3P
MILOVAN KALEZIĆ6x1
3B+3S+3P
MILOŠ LUKIĆ2x1
3B+3S+3P
ANETA BOŠKOVIĆ2.2x1
23B+17S+23P
BRIGITA SMOLOVIĆ1.6x1
28B+17S+23P
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ1.33x1
28B+17S+23P
SANJA - BAR MEDENICA1.33x1
23B+17S+23P
7x1
3B+3S+3P
LJILJA GLEDOVIĆ-MUSIĆ1.2x1
28B+17S+23P
ANETA BOŠKOVIĆ1x1
23B+17S+23P
BRIGITA SMOLOVIĆ1x1
28B+17S+23P
DANKO ŽIVKOVIĆ1x1
28B+17S+23P
LJILJA GLEDOVIĆ-MUSIĆ.33x1
28B+17S+23P