FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA


Semestar: 5, 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1.5+2.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ3x2
8B+1S+1P
BILJANA ŽIVKOVIĆ3x2
10S
BILJANA ŽIŽIĆ2x2
8B+1S+1P
BILJANA ŽIVKOVIĆ2x2
10S
SANJA GUZINA3x2
8B+1S+1P
TANJA MARKOVIĆ3x2
10S
SANJA GUZINA2x2
8B+1S+1P
TANJA MARKOVIĆ2x2
10S
IVICA STANČIĆ2x1
8B+11S+1P
IVICA STANČIĆ1x1
8B+11S+1P