MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA II


Semestar: 9, 10
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: +3.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ2x1
4B+3S
BILJANA ŽIVKOVIĆ2x1
4B+3S
BILJANA ŽIŽIĆ1.5x1
4B+3S
BILJANA ŽIVKOVIĆ1.5x1
4B+3S
ZORICA POPOVIĆ2x1
4B+3S
VESNA KISIĆ2x1
4B+3S
ZORICA POPOVIĆ1.5x1
4B+3S
VESNA KISIĆ1.5x1
4B+3S