FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA


Semestar: 5, 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1.5+2.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ3x2
6B+2S+4P
BILJANA ŽIVKOVIĆ3x2
6B+2S+3P
BILJANA ŽIŽIĆ2x2
6B+2S+4P
BILJANA ŽIVKOVIĆ2x2
6B+2S+3P
TANJA MARKOVIĆ3x4
12B+4S+7P
TANJA MARKOVIĆ2x4
12B+4S+7P
BILJANA MILOŠEVIĆ2x1
12B+4S+7P