Saša Popović


Saša Popović
Šifra: 110248
Prezime i ime: Saša Popović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
7 Finansijski menadžment2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Finansije
8 Analiza berzanskog poslovanja2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija
8 Portfolio analiza2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Finansije
8 Portfolio menadžment2x1
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo
1 Korporativne finansije2x1S
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza
1 Portfolio menadžment 2x1
Ekonomski fakultet Doktorske
Ekonomija (model studija 3+2+3)
1 Korporativne finansije II (IP1)2
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
4 Poslovne finansije2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
4 Poslovne finansije2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
4 Poslovne finansije2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
4 Poslovne finansije2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Popovic S, Djurovic AIntraweek and intraday trade anomalies: evidence from FOREX marketApplied Economics
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Popovic S, Mugosa A, Djurovic AAdaptive Markets Hypothesis: Empirical Evidence from Montenegro Equity MarketEkonomska istraživanja - Economic Research
Opširnije