Milorad Jovović

dr Milorad Jovović

vanredni profesor | Ekonomski fakultet

Rođen sam 18. januara 1966. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu sam završio u  Titogradu sa odličnim uspjehom. Školske 1985/86 godine započeo sam studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Veljko Vlahović u Titogradu. Na istom Fakultetu sam diplomirao 1991. godine sa prosječnom ocjenom 9,73. Postdiplomske studije koje sam upisao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smjer Marketing) 1992. godine završio sam sa prosječnom ocjenom 9.75. Na istom Fakultetu sam odbranio magistarsku tezu »Istraživanje...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAMagistarske1MEĐUNARODNA MARKETING STRATEGIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1MEĐUNARODNI MARKETING0 x 00 x 00 x 0
EFPOSLOVNA EKONOMIJAMaster1MARKETING MENADŽMENT4 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1MARKETING MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
EFPOSLOVNA EKONOMIJAMaster3MEĐUNARODNI MARKETING4 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5ORGANIZACIONO PONAŠANJE3 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5DIZAJN I MARKETING1 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6ORGANIZACIONO PONAŠANJE4 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MEĐUNARODNI MARKETING2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MEĐUNARODNI MARKETING0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8RAZUMIJEVANJE POTROŠAČA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovović M., Femić-Radosavović B., Mišnić NHidden Champions of MontenegroBraček Lalić A., Purg D. (eds) Hidden Champions in Dynamically Changing Societies. Springer, Cham