Velibor Korać

dr Velibor Korać

docent | Pravni fakultet

Doc. dr Velibor Korać Velibor Korać je rođen 19. maja 1984. godine u Podgorici gdje je završio osnovnu školu, gimanziju i Pravni fakultet. Diplomirao je na Pravnom fakultetu, septembra 2006. godine, sa prosječnom ocjenom 9.18. Postdiplomske magistarske studije – građanskopravni smjer upisao je 2006. godine, a magistarski rad (Pravni režim zajedničke imovine sa osvrtom na novine u crnogorskom zakonodavstvu), odbranio je 2009. godine sa uspjehom (ocjena A). Doktorske studije –...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske1PRINCIPI GRAĐANSKOG PRAVA2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVOMagistarske1OBLIGACIONO PRAVO - UGOVORI0 x 00 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster1UGOVORNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster2PRAVO DJETETA4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster3FORMALNI UGOVORI4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6NOTARSKO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6NOTARSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velibor KoraćCompetitive Jurisdictions of Local Administration Authorities and Notaries for the Certification Purposes in MontenegroLex localis