Marko Dokić


Marko Dokić
Šifra: 125028
Prezime i ime: Marko Dokić
Titula: prof dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
1 Osnovi sociologije i sociologija prava4x2
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)
1 Osnovi sociologije i sociologija prava4x1
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
1 Sociologija2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
4 Savremena politička teorija2x1
Pravni fakultet Magistarske
Međunarodno pravni smjer (2018.)
1 Metodologija naučno istraživačkog rada1x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Magistarske
Međunarodni odnosi
1 Metodologija političkih i društvenih nauka II2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Magistarske
Novinarstvo
1 Metodologija političkih i društvenih nauka II
Fakultet političkih nauka Magistarske
Politikologija
1 Metodologija političkih i društvenih nauka II
Fakultet političkih nauka Magistarske
Socijalna politika i socijalni rad
1 Metodologija političkih i društvenih nauka II
Fakultet političkih nauka Doktorske
Političke nauke( 2017)
1 Metodologija naučnih istraživanja3x1S1x1S
Pravni fakultet Doktorske
Pravne nauke, smjer Građansko pravo
1 Metodologija naučno istraživačkog rada2x1S1x1S
Pravni fakultet Doktorske
Pravne nauke, smjer Krivično pravo
1 Metodologija naučno istraživačkog rada2x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCOPUS
Marko DokićIdeja minimalne države u modernoj političkoj teorijiZbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marko DokićPreobražaji teorije blagostanjaProlegomena
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marko Dokić"Spencerova filozofija individualne slobode"Filozofska istraživanja, Zagreb
2014SCOPUS
Doc. dr Marko DokicMaltusova teorija o stanovništvu kao osnov za kritiku intervencionističke države
Opširnije