Marko Dokić


Marko Dokić
Šifra: 125028
Prezime i ime: Marko Dokić
Titula: prof dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPOSLOVNO PRAVOMaster1PRAVNA I POSLOVNA ETIKA4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne1OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA0 x 00 x 00 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne1OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA4 x 20 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJERMagistarske1METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA1 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE-USTAVNO PRAVNI SMJERMagistarske1METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA0 x 00 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVODoktorske1METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA2 x 11 x 10 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske1METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA2 x 11 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVODoktorske1METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA2 x 11 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne4SAVREMENA POLITIČKA TEORIJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dokić MarkoEkološka teorija grada Roberta Ezre Parka i Ernesta Watsona BurgessaFilozofska istraživanja
2016SCOPUS
Marko DokićIdeja minimalne države u modernoj političkoj teorijiZbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marko DokićPreobražaji teorije blagostanjaProlegomena
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marko Dokić"Spencerova filozofija individualne slobode"Filozofska istraživanja, Zagreb
2014SCOPUS
Doc. dr Marko DokicMaltusova teorija o stanovništvu kao osnov za kritiku intervencionističke države
Opširnije