Građevinski fakultet

Biografija - Gogić Mladen




Biografija - Gogić Mladen

Rođen je 1. jula 1978. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju opšteg smjera. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici juna 2005. godine. U julu 2008. godine je odbranio magistarski rad na Građevinskom fakultetu u Podgorici, na smjeru za Menadžment i tehnologiju građenja, na temu „Naplata poslova u građevinarstvu“.

Pored maternjeg, koristi se engleskim i ruskim jezikom.

Oženjen je suprugom Vericom, sa kojom imam kćerke Ninu i Andreu i sina Petra.

Od septembra mjeseca 2005. godine do septembra mjeseca 2008. godine radno je angažovan kao honorarni saradnik u nastavi, a od septembra 2008. godine kao saradnik u nastavi na Građevinskom fakultetu u Podgorici.

U proteklom periodu držao je vježbanja iz predmeta: Organizacija i tehnologija građenja, Tehnologija građenja objekata niskogradnje, Planiranje i organizovanje u građevinarstvu, Menadžment u građevinarstvu, Građenje i održavanje puteva, Zaštita na radu, Primjena računara u upravljanju projektima, Menadžment građevinske firme, Upravljanje projektima, Upravljanje kvalitetom u gradjevinarstvu i Kvantitativne metode.

Od 2011. do 2014. godine bio je član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore u dva mandata, kao predstavnik saradnika u nastavi Univerzirteta Crne Gore.

Od 2014. do 2016. godine bio je član Senata Univerziteta Crne Gore, kao predstavnik saradnika u nastavi Univerzirteta Crne Gore.

Od 2013. do 2016. godine je obavljao funkciju potpredsjednika Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera Inženjerske komore Crne Gore. Od 2014. godine je delegat u Skupštini Inženjerske komore Crne Gore, a od novembra 2016. godine je član Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih inženjera Inženjerske komore Crne Gore.

Od 2011. godine je obavljao funkciju sekretara Katedre za organizaciju građenja i menadžment na Građevinskom fakultetu u Podgorici. Od 2011. godine je član Vijeća Građevinskog fakulteta u Podgorici kao predstavnik saradnika u nastavi.

Dokumenti