Danijela Šaban


Danijela Šaban
Šifra: 180148
Prezime i ime: Danijela Šaban
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4FARMAKOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDMEDICINAOsnovne5FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 00 x 02 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5KLINIČKA FARMAKOLOGIJA0 x 00 x 01 x 1
MEDMEDICINAOsnovne6FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 00 x 02 x 2
MEDMEDICINAOsnovne7FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 00 x 02 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7KLINIČKA FARMAKOLOGIJA0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor