Marija Abramović


Marija Abramović
Šifra: 185358
Prezime i ime: Marija Abramović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne1, 2ANATOMIJA0 x 04 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor