Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Abramović MarijaX

Marija Abramović rođena je u Nikšiću, 06.04.1986.god. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, 2011.god, sa prosječnom ocjenom 9,29 (B). U toku studija na Medicinskom fakultetu učestvovala je u internacionalnom programu za razmjenu studenata, koji organizuje IFMSA- International Federation of Medical Students Association, u okviru kojeg je provela određeno vrijeme u više različitih centara – u `Morales Meseguer` bolnici, u Mursiji, Španija 2009.god, zatim `Hospital Sao Jose`, u Lisabonu, Portugalija, 2010.god, kao i u bolnici `Paolo Giaccone`, u Palermu, Italija 2011.god. Osim toga pohađala je i internacionalni kurs medicinske bioetike, u Udinama, Italija - International course in Bioethics, 2010.god, i kao autor učestvovala na 19-om godišnjem Ain Shams International medical congress for students and young doctors, 2011.god.

Nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita radila je u Domu zdravlja u Podgorici kao izabrani ljekar za odrasle, do 2015. god. Trenutno na 4.godini specijalističkog staža iz oblasti radiologija, a kao saradnik u nastavi na predmetu anatomija radi od 2011.god. Student je doktorskih studija na Medicinskom fakultetu Univerzitetu Crne Gore. Član je Evropskog udruženja Radiologa. Učestvovala na 24th godišnjem European congress of Radiology, u martu 2018.god, kao stipendista Evropskog udruženja radiologa u okviru programa Invest in youth initiative, sa naučnim radom `Anatomic variation of cerebral circulation on 3D TOF MRA in Montenegrin population`. Koautor je više naučnih radova u časopisima koji se nalaze u referentnim bazama (SCI, SCIE, SCOPUS). Poznavanje engleskog jezika- B2 level, stručnog medicinskog engleskog jezika - B1.2, i španskog – B2 level.