Vineta Vuksanović

dr sci med Vineta Vuksanović

redovni profesor | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Vineta Vuksanović je rođena 1961. godine u Prilepu, Makedonija. Osnovnu školu i Gimnaziju završava u rodnom gradu kao đak generacije.  Diplomu doktora medicine dobija na Medicinskom fakultetu u Skoplju 1986. godine, a specijalistički ispit je položila 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Akademsko zvanje magistar (2000. godine) i doktor medicinskih nauka (2005. godine) je stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i tako postaje prvi doktor medicine specijalista mikrobiolog, doktor medicinskih nauka u Crnoj...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3FARMACEUTSKA MIKROBIOLOGIJA1.6 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA3.135 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Deng X., Nikiforov A., Vujošević Danijela, Vuksanović Vineta, Mugoša Boban, Cvelbar U., De Geyter N., Morent R., Leys C.Antibacterial activity of nano-silver non-woven fabric prepared by atmospheric pressure plasma depositionMaterials letters
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović Vineta, Leka Zorica, Terzić NatašaAntibacterial effect of synthesized dithiocarbamate K-daapFresenius environmental bulletin

Obavjestenja iz nastave