Gordana Globarević

dr sci med Gordana Globarević

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rodjena sam u Podgorici, 08.06.1971. godine. Moja adresa stanovanja je Beogradska 32 Podgorica. Majka sam jednog djeteta. Završila sam Gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorici 1989.godine. Nakon završene Gimnazije upisala sam Medicinski fakultet u Novom Sadu na kome sam diplomirala 1995.godine sa prosječnom ocjenom 9.0. Nakon rada u Domu zdravlja Podgorica i Hitnoj pomoći, zaposlila sam se u Klinički centar Crne Gore 1998.godine kao klinički ljekar. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva sam dobila 1999.godine, a...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne12ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MAJKE I DJETETA0 x 01 x 50 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO0 x 03 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO0 x 03 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Raičević,S., Čubrilo, D., Arsenijević, S., Vukčevic, G., Živković, V., Vuletić, M., Barudžić, N., Anđelković, N., Antonović, O. & Jakovljević, V.Oxidative stress in fetal distress: Potential prospects for diagnosisOxidative Medicine and Cellular Longevity

Obavjestenja iz nastave