Balša Vujović

dr med Balša Vujović

saradnik u nastavi mr | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Dr Balša Vujović, rođen 1979. godine u Podgorici. Diplomirao 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao student prve generacije. Od 2005. do 2008. radio u Domu zdravlja Podgorica, potom 2008. upisuje specijalizaciju iz neurologije. Specijalizaciju završio 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije sa najvišom ocjenom, gdje je takođe edukovan iz elektromioneurografije, terapijske aplikacije botulinskog toksina kod distonija i spasticiteta, kao i očitavanja izoelektričnog fokusiranja...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne8NEUROLOGIJA0 x 03 x 40 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7NEUROLOGIJA (Fizikal.med.6,Med.rada 3 Spec.epid.1)0 x 04 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bakić M, Ratković M, Gledović B, Vujović B, Radunović D, Babić V, Prelević VCutaneous Manifestations of Tuberous SclerosisActa Dermatovenerologica Croatica

Obavjestenja iz nastave