Medicinski fakultet

Biografija - Vujović Balša+
Biografija - Vujović Balša+

Dr Balša Vujović, rođen 1979. godine u Podgorici.

Diplomirao 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao student prve generacije. Od 2005. do 2008. radio u Domu zdravlja Podgorica, potom 2008. upisuje specijalizaciju iz neurologije.

Specijalizaciju završio 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije sa najvišom ocjenom, gdje je takođe edukovan iz elektromioneurografije, terapijske aplikacije botulinskog toksina kod distonija i spasticiteta, kao i očitavanja izoelektričnog fokusiranja likvora sa metodom imunofiksacije. Tokom specijalizacije je boravio na stručnom usavršavanju u Klinici za neurologiju Medicinskog fakulteta u Hanoveru kao stipendista Evropske neurološke akademije.

Magistrirao je 2014. godine iz oblasti nevoljnih pokreta, distonija i primjene botulinskog toksina. U toku je rad na odbrani doktorske disertacije.

Od novembra 2018. godine obavlja funkciju direktora Klinike za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore.

Sekretar je Udruženja neurologa Crne Gore, član je Društva neurologa Srbije, Srpskog udruženja za periferni nervni sistem, Evropske neurološke akademije, Međunarodnog udruženja za parkinsonizam i poremećaje pokreta, kao i Međunarodne asocijacije za neurotoksine. Asistent je u nastavi Medicinskog fakulteta u  Podgorici na predmetu neurologija. Autor je više publikacija u međunarodnim naučnim časopisima. Predavač je na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova i aktivni učesnik na brojnim neurološkim kongresima u inostranstvu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.