Antoaneta Adžić

dr sci med Antoaneta Adžić

vanredni profesor | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rođena sam u Kovačevićima,opština Pljevlja 17.02.1994.godine od oca Stojana i majke Senke Adžić. Osnovnu školu sam završila u Kovačevićima, a Gimnaziju u  Podgorici. Medicinski  fakultet Univerzteta u Sarajevu upisala sam 1984.godine, a završni ispit položila 18.oktobra 1989 .godine Specijalizaciju iz Oftalmologije sam upisala u Beogradu 1992.godine, a završila 1996.godine. Školske 1997/98. upisala sam  magistarske studije na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te 25.decembra ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6HIRURGIJA1.5 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7OFTALMOLOGIJA1 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11OFTALMOLOGIJA (MEDICINA RADA 3,SPEC.EPIDEM. 1)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11OFTALMOLOGIJA3 x 12 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Adžić-Zečević A, Files-Bradarić E, Petrović MOverlooked retained intraocular foreign bodyVojnosanitetski pregled
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
A. Adzic-Zecevic, B. Milojko-Scepovic, M. PetrovićVascular changes in retina in patients with chronic respiratory insufficiencyVojnosanitetski pregled

Obavjestenja iz nastave