Antoaneta Adžić

dr sci med Antoaneta Adžić

vanredni profesor | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rođena sam u Kovačevićima,opština Pljevlja 17.02.1994.godine od oca Stojana i majke Senke Adžić. Osnovnu školu sam završila u Kovačevićima, a Gimnaziju u  Podgorici. Medicinski  fakultet Univerzteta u Sarajevu upisala sam 1984.godine, a završni ispit položila 18.oktobra 1989 .godine Specijalizaciju iz Oftalmologije sam upisala u Beogradu 1992.godine, a završila 1996.godine. Školske 1997/98. upisala sam  magistarske studije na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te 25.decembra ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne11OFTALMOLOGIJA3 x 12 x 30 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7OFTALMOLOGIJA1 x 11 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5HIRURGIJA1.5 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11OFTALMOLOGIJA (Medicina rada 3,Spec.epidem. 1)0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Popovic N, Ždralević M, Vujosevic S, Radunović M, Adžić Zečević A, Rovčanin Dragović I, Vukčević B, Popovic T, Radulović L, Vuković T, Eraković J, Lazović R, Radunović MRetinal microvascular complexity as a putative biomarker of biological age: a pilot studyBiogerontology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Adžić-Zečević A, Files-Bradarić E, Petrović MOverlooked retained intraocular foreign bodyVojnosanitetski pregled
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
A. Adzic-Zecevic, B. Milojko-Scepovic, M. PetrovićVascular changes in retina in patients with chronic respiratory insufficiencyVojnosanitetski pregled

Obavjestenja iz nastave