Goran Ćeranić


Goran Ćeranić
Šifra: 191034
Prezime i ime: Goran Ćeranić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija (2017)
3 Sociologija rada2x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
3 Sociologija rada I2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija (2017)
4 Sociologija organizacija2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
4 Sociologija rada II2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
5 Teorija društvenog razvoja I2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
6 Teorija društvenog razvoja II2x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Sociologija
7 Društveni razvoj i promjene u Crnoj Gori3x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Sociologija
7 Sociologija crnogorskog društva I3x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Sociologija
7 Sociologija turizma3x12x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Sociologija
8 Rod i rodni odnosi3x12x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Sociologija
8 Sociologija crnogorskog društva II3x12x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Sociologija
8 Sociologija profesija3x12x1
Filozofski fakultet Magistarske
Sociologija
1 Sociološka istraživanja postsocijalizma4x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šarović Rade, Ćeranićć Goran, Samardžić ObradМатериальное положение предпринимателей Черногории в самооценкахСоциологические исследования (Sotsiologicheskie issledovaniia)
Opširnije