Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Biografija - Moric Ilija

11.03.2017


Biografija - Moric Ilija

Osnovnu i srednju školu završio je u Herceg Novom, sa odličnim uspjehom. Nosilac je diplome „Luča”.

Osnovne studije, odsjek Turizam, veoma uspješno je završio na UCG-Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, kao prvi u generaciji u rekordnom roku, odnosno u vremenu kraćem od tada propisanog trajanja četvorogodišnjih studija (prema Rješenju Fakulteta broj 01-2192, od 25.10.2005.) sa prosjekom 9,72. U 20 godina dugoj istoriji Fakulteta, to je i dalje jedini takav slučaj na odsjeku Turizam.

Ilija Moric je uspješno završio magistarske studije 2007. godine sa prosjekom 10,00, kao prvi kandidat koji je magistrirao na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Time je ujedno postao prvi magistar turizma koji je to zvanje stekao školovanjem u Crnoj Gori. Tokom studija je nagrađivan nekoliko puta i bio korisnik više stipendija.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Marketing aspekt razvoja ruralnog turizma na primjeru Crne Gore” odbranio je 06.11.2015. godine na Ekonomskom fakultetu-UCG u Podgorici. Radi se o prvoj i jedinoj doktorskoj disertaciji u Crnoj Gori i šire, koja se bavi problematikom razvoja ruralnog turizma sa aspekta marketinga. U periodu koji je prethodio prijavi i u toku izrade doktorske disertacije, autor je objavio više od 30 radova iz navedene oblasti. Učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih naučnih skupova i konferencija, ali i u naučno-istraživačkim projektima koje realizuje Univerzitet Crne Gore (npr. IPA, Heric). Tokom 2018. godine objavio je i promovisao monografiju “Ruralni turizam u Crnoj Gori: Marketing aspekt razvoja” u izdanju Inovativno-preduzetničkog centra Tehnopolis. Osim naučnih i stručnih, iz oblasti ruralnog razvoja, turizma i organske poljoprivrede ostvario je značajne rezultate u privredi, kako u proizvodnji organske hrane tako i u dijelu razvoja konkretnih turističkih proizvoda.

Radno je angažovan na UCG-Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru od septembra 2006. godine kao saradnik u nastavi, na sledećim predmetima: Marketing u turizmu, Razumijevanje potrošača u turizmu, Marketing komuniciranje u turizmu, Globalni marketing i Poslovna statistika.

Od decembra 2018. godine obavlja funkciju Rukovodica studijskog programa Turizam i hotelijerstvo.

Član je Centra mladih naučnika i umjetnika CANU-a.

Član je komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča u organizaciji Ispitnog centra Crne Gore. Nosilac je licence za turističkog vodiča za engleski i njemački jezik.

Član je Maslinarskog društva “Boka”.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.