Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za ruralni turizam, ruralna područja i ruralnu ekonomiju; Analizirati karaktersitike i kompleksnost ruralnog turizma u Evropi i svijetu; Razumjeti ponašanje potrošača u ruralnom turizmu i značaj analize tržišta; Utvrditi principe programiranja marketing miksa i kreiranja doživljaja u ruralnom turizmu; Razumijeti dostignuti stepen razvoja u Crnoj Gori i buduće smjernice razvoja; Objasniti značaj i principe diferenciranja, profilisanja imidža i pozicioniranja proizvoda ruralnog turizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC1.5x1
5B
1x1
5B
ĐURĐICA PEROVIĆ1.5x1
5B
1x1
5B