Studijski program

Nivo studija: Master
Tip studija: Akademske
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Prepozna značaj teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti agrobiznisa i ruralnog razvoja.;
  • Primjeni stečena znanja iz oblasti poljoprivrednog računovodstva;
  • Poznaje mjere agrarne politike i zakonodavstva;
  • Primjeni modeliranje ekonomskih međuzavisnosti u agrobiznis sektoru:
  • Organizuje proces rada na farmama (porodičnim gazdinstvima)
  • Sastavi plan mogućih rizika u poljoprivrednoj proizvodnji i predloži mjere za prevazilaženje;
  • Ocijeni projekte održivog integralnog ruralnog razvoja;
  • Razvija nove biznis ideje u oblasti poljoprivrede, nastale kao produkt istraživačkog rada;
  • Rukovodi relevantnim naučnim istraživanjima u oblasti agrobiznisa i ruralnog razvoja.