Ilija Moric


Ilija Moric
Šifra: 220037
Prezime i ime: Ilija Moric
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
2 Statistika u turizmu1x2
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
3 Marketing u turizmu2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
4 Turizam i životna sredina3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
5 Marketing komuniciranja u turizmu2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
5 Razumijevanje potrošača u turizmu2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
6 Globalni marketing2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Hotelijerstvo
5 Marketing komuniciranje u hotelijerstvu2x12x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Hotelijerstvo
5 Razumijevanje potrošača u turizmu2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Specijalisticke
Hotelijerstvo
7 Globalni marketing menadžment3x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije