Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Biografija - Perović Đurđica
Biografija - Perović Đurđica

Prof. dr Đurđica Perović

 

Doktor nauka u oblasti turizma

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet, Novi sad

Teza: „Stanje i pravci razvoja turizma crnogorskog primorja u funkciji uspješnog tržišnog nastupa“

 

Magistar turizma

Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

Teza: „Komparativne prednosti etnosocijalnih i drugih vrijednosti kulturnog nasljeđa Paštrovske oblasti u funkciji uspješnijeg turističkog nastupa“

 

Diplomirani geograf-turizmolog

Prirodno matematički fakultet u Novom sadu

 

Radno iskustvo i akademska zvanja:

- 2017 – tekući period – Prorektor za nastavu Univerziteta Crne Gore

– 2013/2017 - Dekan Fakulteta za turizam i hotelijerstvo – vanredni profesor

- 2009 – 2013 – Prodekan za nastavu

- 2008 – 2013 – Docent na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo

- 2007 – 2009 – Šef studijskog programa Turizam

- 2004 – Angažovana na UCG-Fakultetu za turizam i hotelijerstvo kao saradnik u nastavi

 

Oblast istraživanja Turizam, Turističke regije, Kulturni turizam, Selektivni oblici turizma

 

Objavila više od 30 naučnih radova; učestvovala na više od 20 naučnih konferencija

Autor i koautor dvije monografije

Projekti – Heric, IPA, Erasmus+, više bilateralnih projekata.

Gostujuća predavanja na „MESI“ Univerzitetu i Ruskom novom univerzitetu u Moskvi

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.