Đurđica Perović


Đurđica Perović
Šifra: 220141
Prezime i ime: Đurđica Perović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 10.021
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
1 Osnovi turizma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
1 Osnovi turizma3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
1 Turistička geografija
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
2 Turistička geografija3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
2 Turističke regije
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
4 Turističko uređenje prostora
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
4 Turizam i životna sredina3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Specijalisticke
Turizam
7 Geoturizam3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Magistarske
Turizam
1 Geoprostorne osnove turizma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Magistarske
Turizam
1 Kulturni turizam3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Magistarske
Turizam
1 Primorski i planinski turizam3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Magistarske
Turizam
1 Turistička valorizacija3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Doktorske
Turizam
2 Kulturni turizam4x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Hotelijerstvo
1 Osnovi turizma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Hotelijerstvo
2 Turistička geografija
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Magistarske
Hotelijerstvo
1 Geoprostorne osnove turizma i razvoj hotela

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Tatjana Stanovčić, Sanja Peković, Jovana Vukčević, Đurđica PerovićGoing Entrepreneurial: Agro-tourism and Rural Development in Northern MontenegroBusiness Systems Research
Opširnije