Maja Škurić

mr Maja Škurić

saradnik u nastavi mr | Pomorski fakultet Kotor

Rođena je 1984. godine u Baru, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u rodnom gradu. Diplomirala je 2007. godine na Odsjeku za upravljanje Univerziteta Crne Gore Fakulteta za pomorstvo i diplomski rad je odbranila sa najvišom ocjenom. Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvjete Crne Gore od 2005. do 2007. godine. Master akademske studije upisala je 2008. godine na modulu za Vodni saobraćaj i transport Univerziteta u Beogradu Saobraćajnog fakulteta, gdje je 30.05.2011. godine odbranila master rad sa najvišom ocenom. Na istom fakultetu je...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Gagić, R., Škurić, M.; Đukanović, G.; Nikolić, D.Establishing Correlation between Cruise Ship Activities and Ambient PM Concentrations in the Kotor Bay Area Using a Low-Cost Sensor NetworkAtmosphere
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Škurić, M., Maraš, V., Davidović, T., Radonjić, A.Optimal allocating and sizing of passenger ferry fleet in maritime transportResearch in Transportation Economics
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikčević, J. Škurić,M.A Contribution to the Sustainable Development of Maritime Transport in the Context of Blue Economy: The Case of Montenegro Sustainability
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Branislav Dragović, Ernestos Tzannatos, Vassilis Tselentis, Romeo Meštrović, Maja ŠkurićShip emissions and their externalities in cruise portsTransportation Research Part D: Transport and Environment
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dragović, B., Škurić, M., Kofjač, D.A proposed simulation based operational policy for cruise ships in the Port of KotorMaritime Policy and Management
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
R. Meštrović, B. Dragović, N. Đ. Zrnić, M. ŠkurićA multi-server queuing model study of specific cost ratio in a portTechnical Gazette
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Kofjač, D., Škurić, M., Dragović, B., Škraba, A.Traffic modelling and performance evaluation in Cruise Port of KotorStrojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering

Obavjestenja iz nastave