Maja Škurić

mr Maja Škurić

saradnik u nastavi mr | Rektorat

Rođena sam 1984. godine u Baru, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju sam završila u rodnom gradu. 2003. godine sam upisala Fakultet za pomorstvo u Kotoru, Univerzitet Crne Gore, Odsjek za upravljanje, na kojem sam diplomirala 2007. godine i stekla zvanje „diplomirani menadžer u pomorstvu“. Tokom studija sam bila stipendista Ministarstva prosvjete Crne Gore od 2005. do 2007. godine. U 2008. godini sam upisala master akademske studije na Univerzitetu u Beogradu, Saobraćajnom fakultetu, na studijskom programu „Saobraćaj“, gdje sam 30.05.2011. godine...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Branislav Dragović, Ernestos Tzannatos, Vassilis Tselentis, Romeo Meštrović, Maja ŠkurićShip emissions and their externalities in cruise portsTransportation Research Part D: Transport and Environment
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dragović, B., Škurić, M., Kofjač, D.A proposed simulation based operational policy for cruise ships in the Port of KotorMaritime Policy and Management
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Kofjač, D., Škurić, M., Dragović, B., Škraba, A.Traffic modelling and performance evaluation in Cruise Port of KotorStrojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
R. Meštrović, B. Dragović, N. Đ. Zrnić, M. ŠkurićA multi-server queuing model study of specific cost ratio in a portTechnical Gazette

Obavjestenja iz nastave