Vujadin Krivokapić


Vujadin Krivokapić
Šifra: 260055
Prezime i ime: Vujadin Krivokapić
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
3 Violina III2x3
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
4 Violina IV2x3
Muzička akademija Osnovne
Gudački instrumenti
5 Metodika nastave gudačkih instrumenata sa pedagoškom praksom I1x11x1
Muzička akademija Osnovne
Gudački instrumenti
5 Violina V3x1S1x1S
Muzička akademija Osnovne
Gudački instrumenti
6 Metodika nastave gudačkih instrumenata sa pedagoškom praksom II1x1
Muzička akademija Osnovne
Gudački instrumenti
6 Violina VI3x1S
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
7 Metodika nastave gudačkih instrumenata sa pedagoškom praksom I1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
7 Violina I ( izabrani predmet) 4x22x2
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
8 Metodika nastave gudačkih instrumenata sa pedagoškom praksom II1x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
8 Violina II- izabrani4x2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor