Vujadin Krivokapić


Vujadin Krivokapić
Šifra: 260055
Prezime i ime: Vujadin Krivokapić
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
3 Violina2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
4 Violina2x1
Muzička akademija Osnovne
Gudački instrumenti
5 Met. Nast. Gud. Inst. Sa ped. Pr. I1x11x1
Muzička akademija Osnovne
Gudački instrumenti
6 Met. Nast. Gud. Inst. Sa ped. Pr.1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
7 Instrument VII - izborni4x12x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
7 Metodika nastave gudačkih instrumenata sa pedagoškom praksom III1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
8 Instrument VIII - izborni4x14x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
8 Metodika nastave gudačkih instrumenata sa pedagoškom praksom IV1x11x1
Muzička akademija Magistarske
Gudački instrumenti
10 Metodika nastave gudačkih instrumenata sa pedagoškom praksom 1x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor