Olivera Kusovac

dr Olivera Kusovac

vanredni profesor | Filološki fakultet

Dr Olivera Kusovac, vanredni profesor, diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Odsjek za anglistiku). Nakon jednoipogodišnjeg boravka u Londonu, na istom fakultetu (Smjer: Nauka o književnosti) stekla je akademski naziv magistra filoloških nauka, kao i naziv doktora nauka, odbranivši disertaciju pod naslovom „Elementi dramskog jezika Tenesija Vilijamsa u srpskim prevodima“. U svojoj karijeri imala je niz studijskih boravaka u inostranstvu: kurs Teaching Drama u Brodstersu, u Velikoj Britaniji; kurs Gender...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILPrevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezikSpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI RAD0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5ENGLESKI JEZIK V2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne5ENGLESKI JEZIK V2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5ENGLESKI JEZIK V2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Jelena Pralas, Olivera KusovacFlaubert’s Parrot: Transfiction in Disguise or Geoffrey Braithwaites’s Quest for the InvariantTranslation and Interpreting Studies
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Jelena Pralas, Olivera KusovacFlaubert’s Parrot: Transfiction in Disguise or Geoffrey Braithwaites’s Quest for the InvariantTranslation and Interpreting Studies
2017SCOPUS
Olivera Kusovac, Jelena PralasRepetition As Trapped Emotion in Tennessee Williams’s play The Glass MenagerieStudia Anglica Posnaniensia: An International Review of English Studies

Obavjestenja iz nastave

Prevodilaštvo - Modul S4: Engleski i francuski jezik-Akademsko pisanje (engleski)

Nova objava - 09.07.2020 16:08

Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik-Akademsko pisanje (engleski)

Nova objava - 09.07.2020 16:06

Slikarstvo-Engleski jezik IV

Nova objava - 01.07.2020 13:19

Slikarstvo-Engleski jezik II

Nova objava - 01.07.2020 13:11

Izvođačke umjetnosti (2017)-Engleski jezik IV

Nova objava - 01.05.2020 13:47

Slikarstvo-Engleski jezik IV

Nova objava - 01.05.2020 13:44

Gluma (2017)-Engleski jezik IV

Nova objava - 01.05.2020 13:42

Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik-Akademsko pisanje (engleski)

Nova objava - 29.04.2020 16:48

Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik-Akademsko pisanje (engleski)

Nova objava - 21.04.2020 14:12

Izvođačke umjetnosti (2017)-Engleski jezik IV

Nova objava - 07.04.2020 21:55