Maja Milanović FIL


Maja Milanović FIL
Šifra: 285043
Prezime i ime: Maja Milanović FIL
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
1 Engleski jezik 12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
1 Engleski jezik 12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
1 Engleski jezik 12x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
1 Engleski jezik I2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
2 Engleski jezik 22x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
2 Engleski jezik 22x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
2 Engleski jezik II2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
2 Engleski jezik II2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
2 Engleski jezik III stepen2x(1B+1S)
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (model studija 3+2+3)
2 STRANI JEZIK - ENGLESKI II2x12x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
3 Engleski jezik III2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Engleski jezik (V stepen)2x12x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
1 Engleski jezik I2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
1 Engleski jezik I2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
1 Poslovni strani jezik - Engleski2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
2 Engleski jezik II2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
2 Engleski jezik II2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
3 Engleski jezik III2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
3 Engleski jezik III2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
3 Poslovni Engleski jezik II 2x1S
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
4 Engleski jezik IV2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
6 Poslovni Engleski jezik III2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije