Medicinski fakultet

Biografija - Lukić Miloš
Biografija - Lukić Miloš

Rođen u Podgorici 29.03.1987.godine. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio u Podgorici kao dobitnik diploma Luča I.

Upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu godine 2005. i zavrsio u predviđenom roku. Nakon obavljenog redovnog pripravničkog staža radio kao izabrani ljekar za odrasle u JU Dom zdravlja Podgorica, nakon čega je zaposlen kao klinički ljekar na Odjeljenju reumatologije Kliničkog centra Crne Gore. Godine 2016. započeo specijalizaciju iz oblasi Interne medicine sa usmjerenjem za gastroenterologiju.

Od školske 2015/16. godine  do danas zaposlen kao stručni saradnik na predmetu Patološka fiziologija i laboratorijska medicina, radeći na studijskim programima medicine, farmacije i stomatologije. Školske 2018/19. upisao postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Autor je u vise radova predstavljenim na domaćim I međunarodnim kongresima i konferencijama.