Nikola Mišnić


Nikola Mišnić
Šifra: 900202
Prezime i ime: Nikola Mišnić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 02 x 20 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5DIZAJN I MARKETING0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TEHNOLOGIJA I INOVACIJE0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MEĐUNARODNI MARKETING0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MEĐUNARODNI MARKETING0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije