Milica Vukčević


Milica Vukčević
Šifra: 900416
Prezime i ime: Milica Vukčević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Analiza poslovanja4x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija
8 Budžetsko računovodstvo2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija
8 Računovodstvo troškova2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
4 Biznis analiza2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
4 Biznis analiza2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
4 Biznis analiza2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
4 Biznis analiza2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo
5 Upravljačko računovodstvo2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije