Medicinski fakultet

Biografija
Emir Muzurović

emir@ucg.ac.me

 

dr Emir Muzurović, rođen 26.10.1981.godine u Bjelom Polju, Crna Gora

Obrazovanje:

- 2007- završio Medicinski fakultet, UCG, prosječna ocjena 9,53.

- 2013 godine položio završni specijalistički ispit, specijalizacija Interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu, ocjena 10.

- 2017 godine položio završni ispit  uže specijalizacije Endokrinologije, Medicinski fakultet u Beogradu, ocjena 10.

- Student doktorskih studija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, trenutno u fazi izrade doktorske disertacije.

 

Profesionalni angažman

- 2007-2008.godine- pripravnički staž u JZU DZ Podgorica

- 2008-2009 godine- ljekar opšte prakse u JZU DZ Podgorica, služba HMP

- 2009- i dalje- Interna Klinika, Odjeljenje endokrinologije, KCCG

- 2012-2013 godine i 2015-2017.godine klinički staž/ edukacija- spacijalizacija Interne medicine u KCS i subspecijalizacija endokrinologije na Klinici za Endokrinologiju KCS

-u periodu 2008-2010 godine angažovan kao stručni saradnika na predmetu Patološka fiziologija sa labaratorijskom dijagnostikom na Medicinskom fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

- Angažovan kao stručni saradnik iz predmeta Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2017.godine.

 

Usavršavanja:

- 2016 godine- Edukacija iz oblasti endokrinologije/dijabetologije u Presbyterian hospital/Weill Cornell New York City

- u četiri navrata edukacija u Salzburgu/Austrija, iz oblasti Interne medicine I endokrinologije, pod pokroviteljstvom AAF-a, u ukupnom trajanju od mjesec dana

- usavršavanje iz oblasti neuroendokrinih tumora, AKADEMISKA SJUKHUSET, Upsala, Sweden, 2017.godine

- edukacija iz oblasti insulinskih pumpi, KCS Beograd, 2017.godine.

- edukacija iz oblasti bolesti nadbubreznih žlijezda, KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska 2019.

- studijska posjeta i edukacija iz oblasti adrenalnih tumora, COCHIN HOSPITAL, Paris, France, 2019.godine

Naučno-istraživački angažman

  • Autor brojnih radova u eminentnim svjetskim časopisima (Q1,Q2), indeksiranim u medjunarodnim bazama. Recenzent u vise eminentnih casopisa (Q1-Q4): Metabolism: Clinical and Experimental (Q1), Cardiovascular diabetology (Q1), BMJ Open Diabetes Research and Care (Q1), Endocrine connections (Q2), Angiology (Q2), Current Vascular Pharmacology (Q2), Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics (Q2), Microvascular Research (Q2), Minerva Endocrinologica (Q3), Grasas y Aceites (Q3), Pteridines (Q4),  etc. 

Predavač na više medjunarodnih i domaćih kongresa. 

Osim maternjeg jezika aktivno se služim engleskim i ruskim jezikom.

Oženjen, otac 3 djece.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.