Vukašin Stojanović

Vukašin Stojanović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Dr Vukašin Stojanović rođen je 1. jula 1997. godine u Nikšiću. U svom rodnom gradu završio je Osnovnu školu “Braća Ribar” i Gimnaziju “Stojan Cerović”, kao nosilac diplome Luča I. Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore upisao je 2016. godine, a na istom diplomirao 4. jula 2022. sa prosječnom ocjenom 9,97 (A) čime je stekao zvanje doktora medicine (tema diplomskog rada: Autoimunost – patofiziološki i klinički aspekti). Višestruko je nagrađivan u toku i po završetku...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave