Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: PRIMIJENJENE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Poznaje procese u prirodi u cilju zaštite voda, vazduha I zemljišta i tehnološke procese kao izvore zagađenja životne sredine • Definiše kontrolu emisije industrijskih otpadnih tokova I postrojenja za prečišćavanje otpadnih tokova (vode, otpadnog gasa i otpada) • Analizira uzroke globalnog zagrijavanja atmosfere, uništavanja ozonskog omotača i pojave kiselih kiša • Poznaje opremu i laboratorijske metode koje treba primijeniti u analizi fizičkih i hemijskih ispitivanja uzoraka vode,vazduha i zemljišta • Predlaže metode pravilnog odlaganja, skladištenja i recikliranja otpada • Primijeni osnovna znanja u upravljanju vodama • Predlaže mjere zaštite od zračenja i buke u životnoj sredini • Rješava probleme sanacije I revitalizacije prostora različitim remedijacionim, biološkim, fizičko-hemijskim i termičkim metodama • Poznaje ciljeve i principe standardizacije, standarde iz oblasti zaštite životne sredine i sistem upravljanja zaštitom životne sredine