Obavještenja za predmete - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   31.07.2021
  Ekološki aspekti primjene mineralnih đubriva
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI   31.07.2021
  Nova objava - 15.06.2021 10:29
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   22.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita iz organske hemije (popravni rok)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA   21.06.2021
  Nova objava - 21.06.2021 12:42 Rezultati popravnog zavrsnog ispita EMR
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   18.06.2021
  POENI posle Završnog-popravnog ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI   15.06.2021
  Popravni završni ispit 16.06.2021.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   14.06.2021
  POENI sa Završnog ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   09.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita iz organske hemije
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   04.06.2021
  Bodovi sa testova i domaćih zadataka
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   28.05.2021
  POENI sa II Kolokvijuma-popravnog
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   26.05.2021
  Rezultati kolokvijuma iz organske hemije
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   22.05.2021
  Termin testa; Ovjera laboratorijskih dnevnika; Predaja domaćih zadataka
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   22.05.2021
  POENI sa II Kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   15.05.2021
  Domaći zadatak III
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA   10.05.2021
  Rezultati kolokvijuma 20-21Nova objava - 10.05.2021 09:20
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI   29.04.2021
  Obavještenja za predmet Biološki procesi u životnoj sredini:
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   25.04.2021
  Rezultati testa i prvog domaceg zadatka
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   21.04.2021
  Domaći zadatak II
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   16.04.2021
  Poeni sa I Kolokvijuma - popravnog
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA   16.04.2021
  EMR Rezultati kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   15.04.2021
  Rezultati II kolokvijuma (popravnog)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II   13.04.2021
  Vježbe - online 14.04.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   11.04.2021
  Poeni sa I kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   10.04.2021
  Rezultati II kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   09.04.2021
  Test I
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI   07.04.2021
  Kolokvijum I - 07.04.2021 14:07
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II   06.04.2021
  Vježbe - online 07.04.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   05.04.2021
  Vježbe - Karbonilna jedinjenja
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II   30.03.2021
  Vježbe - online 31.03.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   29.03.2021
  vježbe - Alkoholi
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   27.03.2021
  I Kolokvijum - Termini i Domaći zadatak
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II   24.03.2021
  Vježbe - online 24.03.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   22.03.2021
  Vježba Fenoli
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   18.03.2021
  Rezultati I kolokvijuma (popravnog)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   17.03.2021
  Domaći zadatak I
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   16.03.2021
  Vježba Aromatični ugljovodonici
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II   16.03.2021
  Vježbe - online 17.03.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   11.03.2021
  I kolokvijum (rezultati)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI   10.03.2021
  Kolokvijum I iz predmeta Biološki procesi u životnoj sredini će se održati 05.04.2021
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II   09.03.2021
  Vježbe - online 10.03.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II   03.03.2021
  Vježbe - online 03.03.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA   03.03.2021
  Vježbe
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   01.03.2021
  I kolokvijum
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   17.02.2021
  OBAVJEŠTENjE - nastava
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   17.02.2021
  Informacije i plan rada, praktikum
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   16.02.2021
  Predavanja
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - UPRAVLJANJE OTPADOM   16.02.2021
  Konacni rezultati UO 21
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   16.02.2021
  Prvo predavanje iz organske hemije
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE   14.02.2021
  Tabela sa ocjenama
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - UPRAVLJANJE OTPADOM   08.02.2021
  Razultati zavrsnog ispita UO

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 8