Laboratorija za energetiku

Info

LABORATORIJA ZA MEHANIKU FLUIDA I ENERGETSKE PROCESE Mašinskog fakulteta je opremljena sa više instalacija naučnog i didaktičkog tipa i osposobljena za različita inženjerska mjerenja u oblasti mehanike fluida, prenosa toplote i mase i energetskih instalacija. U Laboratoriji se koriste sledeće instalacije: Instalacija aerotunela na vazduh, sa pratećom opremom i sistemima za akviziciju podataka u cilju kalibracije mjerne opreme Instalacija aerotunela na vazduh, sa podesivim grijačima u cilju podešavanja brzine i temperature mlaza vazduha, za kalibraciju "hot-wire" sonde koja mjeri simultano brzinu i temperaturu Mjerna oprema na bazi termalne anemometrije...

Vijesti

Obavještenja

Aktuelno