Laboratorija za energetiku

Osnivač Laboratorije za energetiku Mašinskog fakulteta u Podgorici je akademik prof. dr Petar Vukoslavčević. U prethodnih 30 godina koliko laboratorija postoji, realizovan je veliki broj naučnoistraživačkih i stručnih projekata. Laboratorija za energetiku je opremljena sa više instalacija naučnog i didaktičkog tipa i osposobljena za različita inženjerska mjerenja u oblasti mehanike fluida, prenosa toplote i mase i energetskih postrojenja. Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetima u SAD i Evropi, laboratorija je opremljena savremenim aerodinamičkim tunelom i opremom za konstrukciju najsloženijih sondi sa zagrijanim senzorima (hot wire probe and anemometry), koje...