Centar za saobraćajno mašinska vještačenja

Centar za saobraćajno mašinska vještačenja

Centar za saobraćajno mašinska vještačenja

Info

Centar za saobraćajno-mašinska vještačenja je osnovan 2009. godine, je za 8 godinu svoga postojanja izvršio preko 200 ekspertskih vještačenja saobraćajnih nezgoda i sa aspekta  saobraćaja  i, po  potrebi, sa aspekta  mašinstva. Ovaj  Centar  se   intenzivno bavi u naučno-stručnom pogledu bezbjednošću saobraćaja, te su članovi i saradnici Centra publikovali značajan broj naučno-stručnih radova na konferencijama u zemlji i inostranstvu.   Kontakt: Tel 078 107-335, 020 245-003, Faks 020 243-204, E-mail  csmv@ac.me Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica Crna Gora

Vijesti

Obavještenja

Aktuelno