Centar za saobraćajno mašinska vještačenja

Centar za saobraćajno-mašinska vještačenja Mašinskog fakulteta u Podgorici osnovan je 2008. godine sa ciljem primjene naučno-stručnih znanja na polju mašinskih vještačenja (primarno kod drumskih vozila) i vještačenja u drumskom saobraćaju. Aktivnosti koje sprovodi Centar, usmjerene su prevashodno na poslove sa tržištem, ali i na podršku teorijskoj i praktičnoj nastavi koja se realizuje na studijskom programu Drumski saobraćaj. Naučnoistraživački i stručni rad u oblasti mašinstva i drumskog saobraćaja pretežno je orijentisan na oblast motora i motornih vozila, forenzičko inženjerstvo, bezbjednost saobraćaja,...