Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Info

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju, osnovan je početkom 2010. godine. Osnovni cilj Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju je realizacija obuke i profesionalnog osposobljavanja zaposlenih u oblasti drumskog saobraćaja, prvenstveno međunarodnog, i njegova međunarodna reakreditacija kod International Road Transport Union (IRU), sa sjedištem u Ženevi. Dobijanje međunarodne akreditacije omogućiće Centru da bude u mreži Akreditovanog trening centra IRU Akademije u okviru Evropske unije.  Djelatnost  Centra  se  ogleda  u  kvalitetnoj i profesionalnoj edukaciji i treningu više ciljnih grupa, prvenstveno vozača,...

Obavještenja

Pismeni ispit za kontolore je 17.12.2021. godine u 9 h u ucionici 224.

Obuka kandidata za kontrolore održaće se 26.11.2021. godine

Rezultati pismenog dijela ispita za kontrolore održanog 01.10.2021. godine

Rezultati pismenog ispita za kontrolore održanog 25.09.2021. godine

Aktuelno

Obrazac prijave za obuku kontrolora

Zakon o bezbjednosti saobracala na putu - sa svim dopunama

Službeni list - zakonska i podzakonska regulativa