Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Info

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju, osnovan je početkom 2010. godine. Osnovni cilj Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju je realizacija obuke i profesionalnog osposobljavanja zaposlenih u oblasti drumskog saobraćaja, prvenstveno međunarodnog, i njegova međunarodna reakreditacija kod International Road Transport Union (IRU), sa sjedištem u Ženevi. Dobijanje međunarodne akreditacije omogućiće Centru da bude u mreži Akreditovanog trening centra IRU Akademije u okviru Evropske unije.  Djelatnost  Centra  se  ogleda  u  kvalitetnoj i profesionalnoj edukaciji i treningu više ciljnih grupa, prvenstveno vozača,...

Aktuelno

Rezultati provjere znanja nakon oslušanog Seminara III.

Pravilnik o blizim uslovima sa stanice (Sluzbeni list 122/21)

Obrazac prijave za obuku kontrolora

Zakon o bezbjednosti saobracala na putu - sa svim dopunama