Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Osnovni cilj formiranja Centara za edukaciju u drumskom saobraćaju CEDS na Mašinskom fakultetu u Podgorici je realizacija obuke i profesionalno osposobljavanje u oblasti drumskog saobraćaja. Najčešće aktivnosti Centra ogledaju se u obuci vozača opasnih tereta svih klasa u drumskom saobraćaju za korišćenje i primjenu digitalnih tahografa, obuci savjetnika za bezbjednost prevoza opasnih tereta, kontrolora za tehnički pregled vozila i instruktora vožnje, kontrolora bezbjednosti puteva isl. CEDS je od strane Ministarstva prosvjete licenciran za sprovođenje Programa obrazovanja za osposobljavanje kontrolora za tehnički pregled vozila, a na osnovu Zakona o...
Image
Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Obuka kandidata za kontrolore za tehnički pregled vozila

Image
Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Obuka kandidata za kontrolore održana 13.10.2023. godine

Prirucnik

Rezultati provjere znanja nakon oslušanog Seminara III.

Pravilnik o blizim uslovima sa stanice (Sluzbeni list 122/21)

Obrazac prijave za obuku kontrolora