Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Osnovni cilj formiranja Centara za edukaciju u drumskom saobraćaju CEDS na Mašinskom fakultetu u Podgorici je realizacija obuke i profesionalno osposobljavanje u oblasti drumskog saobraćaja. Najčešće aktivnosti Centra ogledaju se u obuci vozača opasnih tereta svih klasa u drumskom saobraćaju za korišćenje i primjenu digitalnih tahografa, obuci savjetnika za bezbjednost prevoza opasnih tereta, kontrolora za tehnički pregled vozila i instruktora vožnje, kontrolora bezbjednosti puteva isl. CEDS je od strane Ministarstva prosvjete licenciran za sprovođenje Programa obrazovanja za osposobljavanje kontrolora za tehnički pregled vozila, a na osnovu Zakona o...
Image
Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Održana obuka kandidata za kontrolore

Image
Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Održana obuka za kontrolore na stanicama za tehničke preglede

Image
Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Održana obuka kandidata za kontrolore

Image
Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Održan Seminar III za kontrolore 25.03. i 01.04.2022. god.

Rezultati provjere znanja nakon oslušanog Seminara III.

Pravilnik o blizim uslovima sa stanice (Sluzbeni list 122/21)

Obrazac prijave za obuku kontrolora

Zakon o bezbjednosti saobracala na putu - sa svim dopunama