Laboratorija za mehatroniku

Laboratorija za mehatroniku Mašinskog fakulteta u Podgorici koristi se za realizaciju nastave i praktičnih vježbi iz više predmeta na studijskim programima Mehatronika i Mašinstvo, kao i za naučnoistraživački rad, magistarske i doktorske radove. Laboratorija je na raspolaganju i drugim fakultetima UCG, a otvorena je za saradnju sa akademskom i privrednom zajednicom regiona i Evrope. Laboratorija je osnovana 2002. godine uz finansijsku podršku WUS Austrija, a najznačajnije unapređenje ostvareno je putem Tempus IV projekta 158644-JPCR “Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies”. Laboratorija je opremljena didaktičkom opremom...