Centar za motore i vozila

Info

Centar za motore i mobilne mašine je formiran početkom devedesetih godina, da bi nakon skoro petnaest godina postojanja prerastao u Centar za motore i vozila. U okviru Centra je do danas realizovan veći broj naučno-istraživačkih projekata i uspostavljena široka saradnja sa korisnicima rezultata osnovnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja kao i sa korisnicima stručnih usluga i to najviše u oblasti motornih vozila, a zatim i u drugim oblastima tehničkih nauka.   Paralelno sa intenziviranjem naučno-istraživačkog i stručnog rada Centar je opreman odgovarajućom opremom, mjernim aparaturama i instrumentima. Za smještaj cjelokupne opreme, za...

Vijesti

Obavještenja

Nova objava - 02.11.2017 11:16

Aktuelno