Centar za motore i vozila

Centar za motore i vozila je jedinica Mašinskog fakulteta u Podgorici u kojoj se realizuju naučnoistraživačke, obrazovne i stručne aktivnosti iz oblasti motora, vozila i drumskog saobraćaja. Osnovan je 1992. godine, a danas je prepoznat kao referentna institucija za poslove homologacije, ispitivanja i atestiranja drumskih vozila, njihovih uređaja i opreme. Laboratorija za pregled mjerila u drumskom saobraćaju osnovana je 2005. g. i akreditovana je od strane Akreditacionog tijela Crne Gore u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025. Obavlja poslove u skladu s ovlašćenjima povjerenim od ministarstva nedležnog za saobraćaj.

Nova objava - 02.11.2017 11:16