Laboratorija za konstruisanje

Laboratorija za konstruisanje služi eksperimentalnim i istraživačkim aktivnostima u oblasti konstruisanja mašina i ispitivanja mašinskih konstrukcija. Ovo je jedna od najstarijih laboratorija na Mašinskom fakultetu u Podgorici, čiji se rad vezuje za osnivanje Katedre za konstruisanje 1976. godine. Osim istraživačkih radova zaposlenih, djelatnost Laboratorije je usmjerena i na saradnju sa privredom. Laboratorija pruža usluge projektovanja i konstruisanja mašinskih elemenata i sistema; ispitivanja mašinskih djelova i konstrukcija; tehničke dijagnostike mašinskih elemenata i sistema; obuke kadrova iz oblasti projektovanja i konstruisanja,...