Centar za kvalitet

Univerzitet Crne Gore
Kvalitet se isplati!

Kvalitet se isplati!

Preispitivanje, provjera, poboljšavanje

Preispitivanje, provjera, poboljšavanje

Zajedno smo jači!

Zajedno smo jači!

Centar za kvalitet

Centar za kvalitet

Pojava novih standarda za upravljanje kvalitetom serije ISO 9000 bila je podsticaj za formiranje Centra za kvalitet na Mašinskom fakultetu u Podgorici, 1996. godine. Standardi menadžmenta, koji se posebno intenzivno razvijaju početkom XXI vijeka i razvoj kompjuterizovanih sistema, traže nova znanja i stalno učenje i osposobljavanje.  Naučnoistraživački rad, obrazovanje i obuka i saradnja sa zainteresovanim stranama su tri pravca djelovanja Centra. Sertifikovan je prema standardu MEST ISO EN 9001:2009 za organizovanje savjetovanja, pružanje konsultantskih usluga, obuke po prijavi učesnika i obuke po zahtjevu korisnika. Od 2006. godine, Centar za kvalitet realizuje...
Image
Centar za kvalitet

Sertifikacija Centra za kvalitet

SQM/ICQME 2016 - video