Laboratorija za pregled mjerila u drumskom saobraćaju

Laboratorija za pregled mjerila u drumskom saobraćaju

Laboratorija za pregled mjerila u drumskom saobraćaju

Info

Naučno-istraživački rad naučnih radnika i istraživača Mašinskog fakulteta i saradnja sa privredom i drugim organizacijama odvija se u okviru centara i laboratorija za istraživačku i stručnu djelatnost. Centar za motore i mobilne mašine je formiran početkom devedesetih godina, da bi nakon skoro petnaest godina postojanja prerastao u Centar za motore i vozila. U okviru Centra je do danas realizovan veći broj naučno-istraživačkih projekata i uspostavljena široka saradnja sa korisnicima rezultata osnovnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja kao i sa korisnicima stručnih usluga i to najviše u oblasti motornih vozila, a zatim i u drugim oblastima...

Vijesti

Obavještenja

Aktuelno