Centar za energetiku

Info

U rad Centra za energetiku su uključeni nastavnici i saradnici koji izvode nastavu na smjeru energetika. Aktivnosti centra se fokusiraju na realizaciju teorijske i praktične nastave, na naučno-istraživački rad i na poslove sa tržištem. Članovi centra nastoje da iz godine u godinu obogate sadržaj praktične nastave koja se realizuje u moderno opremljenoj laboratoriji. Laboratorija je opremljena savremenim instrumentima za mjerenja u energetici, termotehnici i procesnoj tehnici. Studenti imaju mogućnost da se u laboratoriji upoznaju sa mjerenjem i akvizicojom podataka, kao i da kroz rad na različitim instalacijama bolje razumiju teorijske osnove. U laboratoriji centra je...

Vijesti

Obavještenja

Aktuelno