Laboratorija za FSW (Zavarivanje trenjem uz miješanje)

Laboratorija za FSW (Friction Stir Welding – zavarivanje trenjem uz miješanje) Mašinskog fakulteta u Podgorici osnovana je 2007. godine. Osnovne djelatnosti laboratorije su zavarivanje istorodnih i raznorodnih materijala nekonvencionalnim postupkom FSW. Postupak FSW je razvijen sa ciljem da se prevaziđu problemi koji se javljaju pri zavarivanju gdje dolazi do topljenja materijala. Velika prednost FSW je u tome što je hlađenje tečne faze izbjegnuto pa se poroznost, redistribucija rastvora, pucanje očvršćavanjem i pucanje topljenjem ne pojavljuju u ovom procesu. Takođe, jedna od značajnih prednosti u odnosu na elektrolučne postpuke zavarivanja je...