3D Centar

Info

3D CENTAR 3D Centar je podorganizaciona jedinica Mašinskog fakulteta čije djelatnosti obuhvataju:  istraživanje, projektovanje, upravljanje, ispitivanje i razvoj procesa i sistema. Aktivnosti Centra se realizuju preko radnih timova, specijalizovanih za određena područja, u koje se uključuju, osim članova Centra i drugi istraživači sa Fakulteta i šire. Osnovna područja rada 3D Centra su: Geometrijsko modeliranje proizvoda i projektovanje tehnologija (CAD). Istraživanje se izvodi uz primjenu računarskih tehnologija i korišćenja savremenih softverskih paketa, kao što su CREO, SolidWorks i drugi. Teorijske i numeričko eksperimentalne metode...

Vijesti